CaDans-energie

Meer info


Voorbeeld van een EnergiePrestatieCertificaat: Klik hier

De brochure van het Vlaams Energie Agentschap: Klik hier

Tips voor het energiezuinig maken van je woning Klik hier

Tips voor het energiezuinig maken van je woning: Klik hier

Eerste hulp bij energiebesparing: Klik hier

Subsidies in verband met (ver)bouwen in Vlaanderen: Klik hier

Subsidies in verband met energie: Klik hier

Lijst met informatiebronnen: Klik hier

Regelgeving / wetgeving:


Europese richtlijn van 16 december 2002 betreffende de energieprestaties van gebouwen: Klik hier

Besluit Vlaamse regering van 11 januari 2008 betreffende de invoering van het energieprestatiecertificaat residenti´┐Żle gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit: Klik hier

Ministerieel besluit betreffende de inwerkingtreding van de verplichting om over een energieprestatiecertificaat te beschikken bij verkoop en verhuur van residenti´┐Żle gebouwen: Klik hier

Het EPB-decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat: Klik hier