CaDans-energie

EPC voor residentiële woningen

Energie audit

EPC voor publieke gebouwen

EPC niet-residentiële woningen


EPC voor residentiële woningen


Wat?

Het EPC is een document dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning. Op basis van het EPC kan u de energiezuinigheid van woningen vergelijken. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak.

Het EPC bevat:
 • een kengetal (of energiescore), dat de energiezuinigheid van het gebouw weergeeft. Het kengetal is uitgedrukt in Kwh/m2 en drukt uit wat het jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) geplaatst
 • energiebesparende adviezen die de koper of huurder informeren over mogelijke energiebesparende investeringen
 • een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies,..

Voor een voorbeeld van de energieprestatiecertificaat zie links.

Het EPC is 10 jaar geldig als:
 • Als het gebouw opnieuw verhuurd of verkocht wordt en het EPC is nog geldig, dan moet u geen nieuw EPC laten opmaken
 • Als u in de woning intussen maatregelen heeft doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, dan kan u er baat bij hebben om een nieuw EPC te laten opmaken. Het nieuwe EPC zal dan een betere score geven

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) controleert via steekproeven:
 • of het energieprestatiecertificaat (EPC) aanwezig is
 • of het EPC correct is opgemaakt

Het VEA kan u, als eigenaar van een woongebouw, een administratieve geldboete opleggen van min. 500 tot max. 5000 euro als u niet over een geldig EPC beschikt (wanneer u uw woning verkoopt of verhuurt)

Hoe?

Wij komen de woning inspecteren op het door u gekozen tijdstip. Wij meten de bestaande vloeren, muren, daken, deuren en vensters. Wij bekijken in welke mate uw woning al geïsoleerd is en welke de gebruikte isolatiematerialen zijn. Wij gaan ook na hoe u uw woning verlucht en verwarmt en hoe u sanitair warm water aanmaakt. Wij bekijken of u gebruik maakt van een zonneboiler of fotovoltaïsche cellen

U kunt het bezoek ter plaatse vergemakkelijken door de volgende documenten op voorhand klaar te leggen:
 • Vroegere EPB aangifte
 • Vroeger afgeleverd energieprestatiecertificaat
 • Lastenboek
 • Subsidieaanvragen Vlaamse overheid
 • Facturen van geregistreerde aannemers
 • Facturen van bouwmaterialen, van de ruimteverwarmingsinstallatie of van de sanitaire warmwater installatie
 • Technische documentatie van de ruimteverwarmingsinstallatie of van de sanitaire warmwater installatie
 • Originele gedateerde uitvoeringsdetails schaal 1/50ste en as-built- plannen
 • Vaststellingen uit werfverslagen, post-interventiedossier, vorderingstaten
 • Chronologie van foto's

Aan de hand van deze gegevens maken wij thuis het EPC op. Wij bezorgen u dan het EPC samen met de voldane factuur.

Top


Energie audit


Wat?

Sinds medio 2005 heeft de Vlaamse Regering de nodige regelgeving ontwikkeld waardoor het mogelijk is om als particulier een energieaudit uit te laten voeren door een erkend energiedeskundige type B. Voor het uitvoeren van deze studie is een fiscale maatregel van toepassing: 40% van het factuurbedrag kan via de belastingaangifte terugverdiend worden. Voor het uitvoeren van een energieaudit maken de energiedeskundigen gebruik van een softwarepakket (de EnergieAdviesProceduresoftware, kortweg EAP). Met dit pakket is het niet mogelijk om een EPC, dat verplicht is bij de verkoop en verhuur van woningen af te leveren. Hiervoor werd een andere software ontwikkeld.

Een energie-audit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard. Hierbij gebeurt een onderzoek naar het bestaande verwarmingssysteem, de aanwezige isolatie van de woning, het gebruik van zonne-energie,.. De volledige energiehuishouding van de woning wordt doorgelicht. Het energieadvies wordt op een objectieve manier opgesteld en is niet geïnspireerd door mogelijke commerciĆ«le belangen van de energiedeskundige.

Hoe?

De energiedeskundige komt bij u thuis langs om de woning energetisch in kaart te brengen:
 • hij analyseert de bestaande muren, deuren en vensters
 • hij bekijkt in welke mate uw woning geïsoleerd is
 • hij gaat na hoe u uw woning verwarmt en hoe u warm water maakt.

U kunt het bezoek ter plaatse vergemakkelijken door:
 • uw facturen van gas, stookolie, elektriciteit klaar te leggen
 • eventuele facturen of technische informatie van vroegere ingrepen op energievlak (dakisolatie, vernieuwen stookketel of boiler,..) klaar te leggen
 • een schets van de buitenkant van uw woning met opgave van de afmetingen van alle buitengevels, deuren, ramen, .. te maken.

De energiedeskundige voert de verzamelde gegevens in de software in en bereidt het adviesrapport voor De energiedeskundige bezorgt u het rapport dat bestaat uit drie luiken:
 • een algemeen deel
 • toelichting bij de mogelijke verbeteringen m.b.t. de muren, dak en vensters
 • toelichting bij de mogelijke verbeteringen m.b.t. de verwarmingsinstallatie en de warmwaterproductie
 • optioneel: toelichting bij ventilatie en zomercomfort.

De energiedeskundige bezorgt u eveneens zijn factuur, samen met een fiscaal attest. Dit fiscaal attest wordt samen met een kopie van de factuur opgenomen in de bijlage van uw belastingaangifte van het jaar volgend op de uitvoering van de energieaudit.

Top


EPC voor publieke gebouwen


Wat?

Ook publieke gebouwen hebben sinds 1 januari 2009 een EnergiePrestatieCertificaat nodig. Het EPC publieke gebouwen wordt opgemaakt door een energiedeskundige type C. Het EPC voor publieke gebouwen drukt de energetische kwaliteit van het gebouw uit aan de hand van een kengetal. Het kengetal wordt berekend op basis van de bruikbare vloeroppervlakte en de energieverbruiken van exact 1 jaar. Op het EPC zal de energieprestatie van het gebouw vergeleken worden met de referentiewaarde van gelijkaardige gebouwen door het kengetal te positioneren op een kleurenbalk.

Daarnaast worden op het EPC ook energiebesparende adviezen vermeld. Hoewel deze adviezen niet verplicht uit te voeren zijn voor de gebruiker, geven ze de gebruiker en bezoekers van het gebouw nuttig advies over hoe energie kan bespaard worden in de gebouwen. Volgens de Vlaamse regelgeving moet de gebruiker van een publiek gebouw uiterlijk op 1 januari 2009 voor elk afzonderlijk publiek gebouw of elke gebouwsite, over een EPC beschikken. Publieke gebouwen die na 1 oktober 2007 door een publieke organisatie in gebruik worden genomen, moeten uiterlijk vijftien maanden na de ingebruikname over een EPC beschikken.

Het EPC voor publieke gebouwen is maximaal tien jaar geldig.
 • Als een publiek gebouw waarvoor een nog geldig EPC werd opgemaakt een andere gebruiker krijgt, dan vervalt het EPC in kwestie. Als deze nieuwe gebruiker een publieke organisatie is, moet die binnen vijftien maanden na de ingebruikname van het publieke gebouw over een nieuw EPC beschikken. Het EPC wordt immers gedeeltelijk gebaseerd op het gebruikersgedrag van de publieke organisatie.
 • Indien gedurende de geldigheidsduur van het EPC energiebesparende investeringen gedaan werden aan het gebouw, kan de publieke gebruiker er voor kiezen om een nieuw EPC te laten opmaken. Let wel, om een correct EPC op te maken moeten de energieverbruiken gedurende exact 1 jaar bijgehouden worden.


Hoe?

De publieke organisatie stelt een interne of een erkende externe energiedeskundige voor publieke gebouwen aan. De energiedeskundige noteert de startwaarden van de meterstanden van elektriciteit, aardgas en stookolie. De energiedeskundige bepaalt de totale bruikbare vloeroppervlakte en voert een doorlichting van de gebouwen aan de hand van de auditlijsten die op de website te vinden zijn.

Exact 1 jaar na het noteren van de startwaarden noteert de energiedeskundige de eindwaarden van de meterstanden van elektriciteit, aardgas en stookolie. De energiedeskundige geeft de gegevens van de gebouwen in in de webapplicatie van de energieprestatiedatabank, maakt het EPC op en overhandigt het gehandtekende EPC aan de publieke organisatie. De publieke organisatie hangt het EPC uit op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats, uiterlijk tegen 1 januari 2009.

Top


EPC niet-residentiële woningen


Naar analogie met het EPC bij verkoop en verhuur van woningen zal vermoedelijk eind 2009 of begin 2010 ook het EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen ingevoerd worden. De concrete invoerdatum van het EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen is nog niet bekend.

Top